Bestuur

Voorzitter:
Jans de Vries
Plantsoenlaan 18
9635 AC Noordbroek
T: 0598 – 45 27 12
E: jans.devries@tennisvereniging-aloe.nl

Penningmeester:
Neel de Jonge
Holthammen 8
9636 GT Zuidbroek
T: 0598 – 45 24 40
E: info@tennisvereniging-aloe.nl

Secretaris:
Dina Hartman
Oudelaan 20
9636 AE Zuidbroek
T: 0598 – 45 22 90
E: dinahartman@hotmail.com

Algemene leden:
Klaas Kooi
Galgeweg 15
9636 EJ Zuidbroek
T: 0598 – 45 17 47
E: klaas.kooi@tennisvereniging-aloe.nl

Marcel Scholten
Heiligelaan 44
9636 CL Zuidbroek
T: 0598 – 45 22 55
E: info@tennisvereniging-aloe.nl

Marcel Heikens
E: info@tennisvereniging-aloe.nl